Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
June 2021 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
#เพื่อนใหม่64หอสมุดฯมีอะไรมาฝากกก ลูกแม่โดม ปี 64 ขอเสียงหน่อยเร้ว วันนี้แอดมี “ปฏิทินการศึกษา (ฉบับเข้าใจง่ายสุดๆ) และคำศัพท์น่ารู้ สำหรับเพื่อนใหม่” มาฝาก

#เพื่อนใหม่64หอสมุดฯมีอะไรมาฝากกก ลูกแม่โดม ปี 64 ขอเสียงหน่อยเร้ว วันนี้แอดมี “ปฏิทินการศึกษา (ฉบับเข้าใจง่ายสุดๆ) และคำศัพท์น่ารู้ สำหรับเพื่อนใหม่” มาฝาก

...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) 1. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 2. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามข่าวสาร...