Select Page
สำหรับนักเรียนที่ผ่านการเลือก ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
สามารถเข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาใหม่ของคณะสหเวชศาสตร์ได้แล้ว (LINE Open Chat) ซึ่งภายในกลุ่มจะมีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ ครับ
ขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่ม
1. Scan QR-CODE ด้านล่าง
2. ใส่ชื่อ-นามสกุล + สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ของคณะสหเวชศาสตร์
3. รอตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องจะได้รับการอนุมัติเข้าร่วม
***โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มจะต้องมีชื่อผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น***
นักศึกษาใหม่…พร้อมหรือยัง?
🎉เราขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
และนี่คือ QR code ของ OpenChat สำหรับใช้ติดต่อกันในคณะสหเวชศาตร์ของเรา (กลุ่มย่อยแต่ละสาขาอยู่ใน OpenChat เลย)
**ในหน้าแรกกรุณากรอกชื่อ-นามสกุลจริง สาขา เพื่อยืนยันตัวตนด้วยนะ
ใครที่พร้อมแล้ว เข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะจ๊ะ
แล้วเจอกันนะ 💙💛