Select Page

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหารสโมสรฟุตบอล ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการฟุตบอลสโมสรอาชีพสำหรับผู้บริหาร

MINI MBA FOOTBALL MANAGEMENT โดยคณาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจฟุตบอล และ ผู้บริหาร สโมสร Borussia Dortmund

อบรมวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค, กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 22 ต.ค. 2563 ..จำนวนจำกัด 50 คน !! ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง >> http://sat-majujayabola.com/…/2020/1603072725_3248.pdf

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการบริหารสโมสรฟุตบอลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

• เป็นผู้บริหารที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันลีคเยาวชนแห่งชาติ(ยูธลีค)หรือเป็น

ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน โมจูจายา โบลา ยูธลีค2020

• มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา สตูล

• สามารถมีเวลาเข้าร่วมอบรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร จำนวน 10 วันถึงจะผ่านเกณฑ์การอบรมในหลักสูตรฯ