Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
September 2020 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563...
หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดให้บริการธาราบำบัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดให้บริการ ทางกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดให้บริการธาราบำบัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดให้บริการ ทางกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ

หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดให้บริการธาราบำบัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดให้บริการ ทางกายภาพบำบัดนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563...
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเเละเเสดงความยินดีในพิธีสวมเสื้อกาวน์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละการออกกำลังกาย ปีการศึกษา2563

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเเละเเสดงความยินดีในพิธีสวมเสื้อกาวน์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละการออกกำลังกาย ปีการศึกษา2563

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเเละเเสดงความยินดีในพิธีสวมเสื้อกาวน์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละการออกกำลังกาย ปีการศึกษา2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา17.00น เป็นต้นไป ณ ห้อง 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาต #9สู่กาวน์SSTU . . Invitation to honor and celebrate the ceremony of...
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา จึงได้เปิดรับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกสาขา ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา จึงได้เปิดรับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกสาขา ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตธรรมศาสตร์ได้พัฒนาทักษะ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา จึงได้เปิดรับสมัครบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกสาขา ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561 หรือ 2562 เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ค่าตอบแทน 15,000...