#คู่มือนักศึกษาใหม่ #byREGTU

BRIEF : เรียนรู้ชีวิตนักศึกษามธ. ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษากับ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

สำหรับเพื่อนใหม่รหัส 63 คงจะเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การจัดตาราง การได้เกียรตินิยมและคำถามอื่นๆ อีกมากมาย เราจึงได้รวบรวมคลิปวีดีโอที่ผลิตโดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.ที่ได้ทำสื่อวีดีโอในการแนะนำเรื่องนี้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นานก็สามารถเข้าใจได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.https://youtu.be/GXoDLAo6mqE
: รายละเอียดเกี่ยวกับ เรียนรู้ชีวิตนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา

2.https://youtu.be/mKs3-jhuJzI
: รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540

3.https://youtu.be/svaSTq6U5SI
: รายละเอียดเกี่ยวกับ วิชาโควต้า

4.https://youtu.be/3xCPFbdeCG8
: รายละเอียดเกี่ยวกับ ไม่จดทะเบียนรายวิชาจะมีผลอย่างไร

5.https://youtu.be/4ou_f4HFuQ0
: รายละเอียดเกี่ยวกับ จะจบการศึกษาได้อย่างไร

6.https://youtu.be/e8SnShEfUpQ
: รายละเอียดเกี่ยวกับ อะไรที่จะทำให้สูญเสียสภาพนักศึกษา

7.https://youtu.be/W9OCsLF0Qk8
: รายละเอียดเกี่ยวกับ เกียรตินิยม

8.https://youtu.be/vqOrM_buSaw
: รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการตรวจสอบเกรด

9.https://youtu.be/TwtghhRJvac
: รายละเอียดเกี่ยวกับ การขอใบรับรองการศึกษา

10.https://youtu.be/SAvOfjCEi-U
: รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรนักศึกษามธ.
**เปลี่ยนมาใช้ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนใหม่’63

#REGTU