Select Page

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะ

มีทั้ง

– เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน ทั้งในเทอมที่แล้ว 2/62 เทอมซัมเมอร์นี้ และเทอมหน้า 1/63
– ทุนช่วยเหลือกับนักศึกษาทั้ง ป.ตรี ป.โท และ ป. เอก

รายละเอียดในประกาศ และยังมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมของแต่ละคณะค่ะ

มหาวิทยาลัยจะพยายามทำให้ความกังวลต่อการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด ถ้านักศึกษามีปัญหาเรื่องอะไรให้ติดต่อที่ฝ่ายการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะ หรือจะ inbox มาหาก็ได้นะคะ