Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
June 2020 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่...
#คู่มือนักศึกษาใหม่ #byREGTU  BRIEF : เรียนรู้ชีวิตนักศึกษามธ. ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษากับ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

#คู่มือนักศึกษาใหม่ #byREGTU BRIEF : เรียนรู้ชีวิตนักศึกษามธ. ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษากับ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

#คู่มือนักศึกษาใหม่ #byREGTU BRIEF : เรียนรู้ชีวิตนักศึกษามธ. ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษากับ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. สำหรับเพื่อนใหม่รหัส 63 คงจะเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การจัดตาราง การได้เกียรตินิยมและคำถามอื่นๆ อีกมากมาย...
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 2/2563

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 2/2563

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่...
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้านการเงิน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะ มีทั้ง – เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคน ทั้งในเทอมที่แล้ว 2/62 เทอมซัมเมอร์นี้ และเทอมหน้า 1/63 – ทุนช่วยเหลือกับนักศึกษาทั้ง ป.ตรี ป.โท และ ป. เอก...
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ  “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง”

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง”

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบําบัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการจัดโครงการ  “กายภาพ Walk & Run ประชาชนสุขภาพดี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา...