สำหรับวันนี้ขอนำเสนอการออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ ตอนที่ 3

 

ในสถานการณ์ covid 19 ที่ทุกท่านจะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ. ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่านหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ จึงได้จัดทำคลิปแนะนำการดูแลตัวเองสั้นๆ เพื่อให้ทุกท่านสามารถดูแลตนเองเบื้องต้น
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และติดตามผลงานของเราผ่านช่องทางออนไลน์