ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม