Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
March 2020 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประกาศเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) สายสับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 1/2563...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 70 ทุน ดูรายละเอียด สมัครขอรับทุนผ่าน QR-Code หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือ...
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)...