Select Page
ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

คลิก Link เพื่อลงทะเบียน...
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เท่านั้น) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ...
เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “Sports Massage” อบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดผ่อนคลายนักกีฬา โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “Sports Massage” อบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดผ่อนคลายนักกีฬา โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “Sports Massage” อบรมเชิงปฏิบัติการ การนวดผ่อนคลายนักกีฬา โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ข่าวดี ปีนี้เปิดอบรม 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 🔹 วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 รุ่นที่ 2 🔸 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563...