โครงการ AHS Health Zone
ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมคลาสออกกำลังกายมากที่สุดของเดือนธันวาคม 2562

คุณวิภาวรรณ ชวรางพงษ์ เข้าร่วมทั้งหมด 10 ครั้ง
คุณลัดดา วันมี เข้าร่วมทั้งหมด 8 ครั้ง
คุณศิริรัตน์ ศรีประวิชกร เข้าร่วมทั้งหมด 7 ครั้ง
ผศ.ดร.ศรีนวล สมรูป เข้าร่วมทั้งหมด 6 ครั้ง

และผู้ที่ให้เวลากับการออกกำลังกายมากที่สุด
คุณภาราดา บูรณะสมบัติ
ยินดีด้วยค่า 🤟💙💛💪