ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่งของคณะสหเวชศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศ ฟิลิปปินส์ 🏆🎖

1. นายหลักชัย ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการฝึกสอนกีฬา ได้รับเหรียญ ทอง กีฬาเทควันโด

2. นางสาวสุฬินฌา บูรณพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการกีฬา ได้รับเหรียญทองแดง กีฬากระโดดน้ำ

3. นายชยุตพล กูลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการกีฬา ได้รับเหรียญ ทอง กีฬาไอซ์ ฮอคกี้

4. นางสาวอริสรา มินศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการกีฬา ได้รับเหรียญทองโปโลน้ำหญิง