Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
October 2019 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะสหเวชศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562...
ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท และจะได้รับ CMTE...
ตัวแทนและคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง

ตัวแทนและคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง

วันนี้ 25 ต.ค 2562 ตัวแทนและคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบโดย ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด...