เนื่องในวันงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 121 ราย จำนวน 11 สาขา 🙏🙂
ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับ นายวิรชัช ศรีปุริ นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี