ขอเเสดงความยินดีแด่ ทนพ.วชิรธร โสมเขียว บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ผู้มีคุณธรรม–จริยธรรมดีเด่น” จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัฒติ์