Select Page
คณะสหเวชฯ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

คณะสหเวชฯ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบโครงสร้างสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ. เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก...
ตัวแทนและคณะนักเรียน รร.ผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ตัวแทนและคณะนักเรียน รร.ผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

วันนี้ 16 ส.ค. 2562 ตัวแทนและคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 เข้ามอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบโดย  ผศ.ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด...