***ปิดรับสมัครแล้วนะคะ

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

📌รายละเอียดการสมัคร
– ใบสมัครโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา
***ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว***

ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสิทธ์ มาที่
https://forms.gle/MSZEn4uEwTdWWXP66

– คิดค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการคนละ 2,000 บาท
– อบรมวันที่ 4 – 5 กรกฏาคม 2562
– สถานที่ ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

***สอบถามรายละเอียดได้ที่☎️
– คุณธนาวัฒน์ แซ่เล้า 0803953989
– คุณปนัสนันท์ อนุรักษ์มนตรี 087-0825801