Select Page
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรรณวิมน จริยะรัตนรัชต์ และ น.ส. พิมพ์มาดา อังกูรนราธิป นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับ Certificate of Student Forum Award ในงาน The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT) May 28-31,2019 at Ambassador...
***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัครแล้วนะคะ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา 📌รายละเอียดการสมัคร – ใบสมัครโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา ***ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว*** ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว...