ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรรณวิมน จริยะรัตนรัชต์ และ น.ส. พิมพ์มาดา อังกูรนราธิป นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับ Certificate of Student Forum Award ในงาน The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT) May 28-31,2019 at Ambassador...
***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัคร โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา

***ปิดรับสมัครแล้วนะคะ โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา 📌รายละเอียดการสมัคร – ใบสมัครโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนวดในนักกีฬา ***ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว*** ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว...