ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 นั้น บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ