Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
January 2018 - คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Select Page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาชีวเวชศาสตร์) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขาชีวเวชศาสตร์) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬา, สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬา, สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกสอนกีฬา, การจัดการการกีฬา) คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การฝึกสอนกีฬา, การจัดการการกีฬา) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561...