ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(สาขาชีวเวชศาสตร์) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

Download Click

[pdf-embedder url=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/job-03-12-60.pdf”]