ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์(ภาควิชารังสีเทคนิค) สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

Download Click

[pdf-embedder url=”https://allied.tu.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/ประกาศรับสมัคร-อ.รังสี-7-2560.pdf”]