การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ5 รับตรงอิสระ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ5 รับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 5...