มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เท่านั้น)

นักศึกษาคนใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์