มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เท่านั้น) นักศึกษาคนใดสนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่งานวิชาการและวิจัย ชั้น 9 อาคารปิยชาติ...