1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ5( เพิ่มเติม)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบ 5 (เพิ่มเติม)