ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 Download click    ...
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ/การประกอบอาชีพ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย  248 และ 251  ชั้น 2  อาคารปิยชาติส่วนขยาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...