แผนปฏิบัติราชการ

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/academic-service/wp-content/uploads/sites/19/2016/11/Manage-Plan.pdf”]