ชุมชนร่มเย็น-รุ่งสิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายให้ปลอดภัยและถูกต้องในชุมชน

ชุมชนร่มเย็น-รุ่งสิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายให้ปลอดภัยและถูกต้องในชุมชน

สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกาย ของนักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ในเดือนสิงหาคม 2559 ส่งผลให้แกนนำในชุมชนร่มเย็น-รุ่งสิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี...
นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ ออกหน่วยฯตรวจสุขภาพ ณ วัดจันทรสุข และวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต

นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ ออกหน่วยฯตรวจสุขภาพ ณ วัดจันทรสุข และวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต

นักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ออกหน่วยบริการวิชาการเพื่อตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดจันทรสุข และวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยได้ทำการตรวจวิเคราะห์ผลเลือด และวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของร่างกาย...