สืบเนื่องจากโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกาย ของนักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ในเดือนสิงหาคม 2559 ส่งผลให้แกนนำในชุมชนร่มเย็น-รุ่งสิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการนำการออกกำลังกายให้ปลอดภัยและถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน