เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2567 คณะสหเวชศาสตร์ รอบที่ 3 #ADMISSION

รอบนี้มาครบทั้ง 6 สาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2567

สมัครผ่าน https://www.mytcas.com/

สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ ของผู้สมัครได้ที่

https://www.tuadmissions.in.th/img/2023103010333219.pdf

Scroll to Top