ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

🥳😜 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ 🧏‍♀️⛳️⛳️

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

📍 ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

📆 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567

🏰🏰ในการนี้ขอขอบคุณทางสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ที่ให้โอกาสนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเพิ่มเติมความรู้ ในครั้งนี้ค่ะ 🙏❤️🙏

Scroll to Top