ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ โครงการปกติและโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มีนาคม 2567

🗓สาขานิติวิทยาศาสตร์ มีผู้มีสิทธิ์สอบ ทั้งหมด 13 คน

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 6 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ห้อง 235 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ รายละเอียดการสอบ จะส่งให้ผู้มีสิทธิ์สอบทางอีเมลเป็นการต่อไปค่ะ

Scroll to Top