ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ สอบวิทยานิพนธ์กันผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

👑👑 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ สอบวิทยานิพนธ์กันผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 🎊🎊

⭐️💐💐นางสาววาริษา ใกล้แก้ว รหัส 6212031071

สอบวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความสัมพันธ์ระหว่างคดียาเสพติดประเภทไอซ์ กัญชาแห้ง เมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีน และความหนาแน่นประชากรในประเทศไทย ”

🗓️ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ🎉

Scroll to Top