สำหรับนักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจที่พลาดการลงทะเบียนใน 2 หัวข้อแรก ยังมีอีก 2 หัวข้อที่น่าสนใจ เชิญชวนมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

สำหรับนักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจที่พลาดการลงทะเบียนใน 2 หัวข้อแรก ยังมีอีก 2 หัวข้อที่น่าสนใจ เชิญชวนมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ค่ะ/ครับ

  • การแก้ไขระบบย่อยกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคปรับท่าทางร่วมการหายใจ (The posture-breath technique for muscular subsystem correction)
  • การทดสอบสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจ และการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Exercise testing and prescription for improving cardiovascular health)

ทุกท่านสามารถลงทะเบียนที่ https://shorturl.at/benG9

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญและโครงการที่ https://shorturl.asia/ZCOSE

คะแนนกิจกรรม 12 PTCEUทุกหัวข้อ

ทั้งนี้ยังสามารถลงทะเบียนในรูปแบบ On-site ที่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ Online ผ่าน ZOOM

ค่าลงทะเบียน

On-site 4,000 บาท

Online 2,000 บาท

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://rb.gy/f2dias

Scroll to Top