วันที่ 2 เมษายน 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชน

วันที่ 2 เมษายน 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการกายภาพบำบัดสำหรับประชาชน

เรื่อง แกนกลางแข็งแรงกับการรักษาอาการปวดหลัง โดยวิทยากร ผศ.ดร. สันทณี เครือขอน Department of Physical Therapy – April 2, 2024organized the physical therapy project for people with focus on “Strong Core and Low Back Pain Management ” by Assistant Professor Dr. Santhanee Khruakhorn.

Scroll to Top