ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 : 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 : 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)

The Future of Health Science: Integrating AI, Big Data, and Inclusive Education for Universal Well-Being

วันที่ 30 – 31 May 2024

ณ ศูนย์​ฝึกทักษะทางการแพทย์​ธรรมศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B1hkGdDurBi26UF69

ส่งผลงาน ABSTRACT SUBMISSION https://forms.gle/WdT5WhwWUvz6STPc9(red flag)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll to Top