ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย”ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567การจัดอบรมมีสองรูปแบบคือแบบมาสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย”ในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567การจัดอบรมมีสองรูปแบบคือแบบมาสถานที่อบรมและแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ https://forms.gle/K9hR6bDDbLHi7SXe7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล kanyarat.i@allied.tu.ac.th

Scroll to Top