ภาพรวมบรรยากาศวันสุดท้าย กิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพรวมบรรยากาศวันสุดท้าย กิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันนี้ (22 มี.ค. 2567) คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมมากมาย ทั้งในส่วนของบรรยายความรู้สุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพในงานมหกรรมสุขภาพ

กิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

วิทยากร “ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล” อาจารย์ประจำ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,Physical therapy TU

ณ โถงหน้าบันไดเลื่อน อาคารดุลโสภาคย์

กิจกรรมสุขภาพ Holistic Health Hub โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

– การตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

– การตรวจวัดมวลกระดูก ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์- Radiological Technology TU

– การวัดแรงบีบมือ หน่วยกายภาพบำบัด มธ.

– การวัดดัชนีมวลกายและไขมัน หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา Sports Science Fitness Centerณ บริเวณทางเดินตลาดนัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top