ภาพรวมบรรยากาศกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ วันที่ 2 บูธ คณะสหเวชศาสตร์ มีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมมากมาย และฟรีทุกกิจกรรม กิจกรรมสุขภาพ Holistic Health Hub โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

ภาพรวมบรรยากาศกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ วันที่ 2 บูธ คณะสหเวชศาสตร์ มีกิจกรรมให้ทุกท่านร่วมมากมาย และฟรีทุกกิจกรรม กิจกรรมสุขภาพ Holistic Health Hub โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์

– การตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์

– การตรวจวัดมวลกระดูก ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์

– Radiological Technology TU

– การวัดแรงบีบมือ หน่วยกายภาพบำบัด มธ.

– การวัดดัชนีมวลกายและไขมัน

หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูทางการกีฬา Sports Science Fitness Centerณ บริเวณทางเดินตลาดนัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว มีกิจกรรมอีกมากมาย ได้แก่ กิจกรรมสุขภาพ Holistic Health Hub โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์กิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล เป็นวิทยากรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี

ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Scroll to Top