คณะสหเวชศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและ รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ห้อง 963 ชั้น 9 อาคารปิยชาติในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

Scroll to Top