คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

วันนี้ รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารศูนย์สุขศาสตร์ ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567โดยบูธ คณะสหเวชศาสตร์ มีกิจกรรมมากมาย 💛💙กิจกรรมสุขภาพ Holistic Health Hub โดยศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์- การตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว

– การตรวจวัดมวลกระดูก

– การวัดแรงบีบมือ

– การวัดดัชนีมวลกายและไขมัน

ณ บริเวณทางเดินตลาดนัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและในวันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะสหเวชฯ จัดกิจกรรม “สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ

Scroll to Top