ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 1/2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567

Powered By EmbedPress

  • 💛❤️ ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 1/2567 ตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรับสมัครบุคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา https://drive.google.com/file/d/1JLqdstLY0sjU6JQl1tOGXq3ubsOFVUep/view?usp=sharing
  • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด 2567 https://forms.gle/SoiqdGUH6KYthk7C9
  • ร่างหลักสูตรฯ (ฉบับย่อ) https://drive.google.com/file/d/1n1lsmBs9t0IVVcRqR-_IZTnAK3WZjL2X/view?usp=sharing
  • ☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-8253538
Scroll to Top