วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องคำหวาน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ห้องคำหวาน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Scroll to Top