ขอแสดงความยินดีกับ นายพลภัทร เลี่ยมตระกูลพานิช นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการอบรมและได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 (YTSA19)

  • ขอแสดงความยินดีกับ นายพลภัทร เลี่ยมตระกูลพานิช นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการอบรมและได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 (YTSA19) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • Congratulations to Mr. Pollapat Liamtragoolpanich, a second-year physical therapy student, who passed the training and was selected to be 19th Youth Thai Science Ambassador (YTSA19) by the National Science Museum (NSM).
Scroll to Top