เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปีคณะสหเวชศาสตร์ ช่วงเช้า นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดี ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตราหารคณะสงฆ์จากวัดบางขัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

  • เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปีคณะสหเวชศาสตร์ ช่วงเช้า นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดี ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตราหารคณะสงฆ์จากวัดบางขัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Auditorium (2014) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Link บรรยากาศงานในพิธี https://drive.google.com/…/1id4jGQufPGBjXUusMzmKuTxieu2…
Scroll to Top