เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปีคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2567 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์(AHS Research Recognition Day) ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปีคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2567 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์(AHS Research Recognition Day) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์,รางวัลครูและบุคลากรดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องประชุม Auditoriumอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธธรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านด้วยนะคะ

Scroll to Top