คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566″ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้แก่
  • 1. อาจารย์ภาคย์ พันธุมะบำรุง ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์ ในสาขาสังคมศาสตร์
  • 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ และรองศาสตราจารย์ดร.ฌลณต เกษตร ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
Scroll to Top