วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะศาสตร์เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี

  • วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะศาสตร์เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัด เพื่อวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ ผศ.ดร.จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล กล่าวต้อนรับ
Scroll to Top